Yumurtayla Yapılan Aşk Büyüsü

O gün taze yumurta alınız ve üstüne hatem ve aşk vefkini tamamıyla yazın harflerin karnına talibin ismi ve annesinin ismi ile birlikte yazılacaktır ve ogünkü iki görevli meleğin isimlerini ve harflerini yazın. Tütsüsüde iklil ve avseçtir. Bu formülün özel aşk tılsımlarıda hatemli birlikte başka yumurtaya yazarsın.

Her yumurtaya 45 defa beş ayeti okursun. Talip ve matlubun ismi olan her yumurtayı gömersin. Matlubun ismi olan yumurtayıda ateşe atarsın. Öyle kuvvetli bir aşk büyüsü dürki rüyasında hep seni görür. Bu işlemleri yaparken kalbin temiz olsun, abdestli ol taki bu işlem yerine gelsin

Çok Kuvvetli Aşk Büyüsü

Kişinin adını yazıp ayet ve melekleri yazmayacaksın. Yedi parça ekmeğe aşk büyüsü yaptırmak istediğiniz kişinin ismini ebced hesabıyla yazın harflerin sonuna matlubun anne ismide yazılacaktır. Beraberinde vereceğim esmalarında yazılması gerekmektedir.

Bu kişi erkekse erkek köpeğe, kadınsa dişi köpeğe yedireceksiniz. Bu işin sahibi bizzat kendi eliyle yedirecek. Mücerrep ve sahihtir. Bu aşk büyüsünün vefki için bize ulaşın. Selametle

Portakal Yaprağıyla Yapılan Aşk Büyüsü

Aşık etme vefkini tamamıyla yazıp aşık olmasını istediğiniz kişinin adını portakal yaprağına beyaz güvercin kanı, gülsuyu ve zaferanla yazın.

Aşk büyüsünü erkek için yapacaksanız erkek güvercin kanı olacak eğer kadın için yapılacaksa dişi güvercin kanıyla yazılmalıdır.45 defa da beş ayeti üzerine okuyunuz. Sonra 20 defa ya beduh adedi kadar Yühıbbü nehüm kehubbillahi velezzine amenü eşeddü hubben lillahi ayetini okuyunuz. Sonra bu portakal yaprağına sarı renkli iplik geçiriniz. Buhuru mukul ezrak yani mavi mukul ve kırmızı anzerut. Sonra mumla mumlarsın üzerinede aşk büyüsü için kuvvetli duayı okursun.

Ceviz ile Aşk Büyüsü Yapımı

Yedi adet ceviz alır ve içlerini çıkar. Sonrada aşk vefki mezucatıyla ve aşık olmasını istediğiniz kişinin adını ve annesinin adını yaz. Görevli ayet ve ruhaniyeti kesinlikle yazmayacaksın. Sonrada o yedi cevizin içine bu şekilde yapılmış yedi kağıdı koy ve bunları kuvvetli bir ateşe at. Aşağıda yazacağım ayetleride 45 defa oku

Okunacak Ayet:
Tevekkel eyhüyas seyyidül a’zamü meytatarünü bi tehyici filam min filane min filane ev tehyihi kalbil melikil fülani evil veziril füniyyi ala mehabbeti filan bin filane.

Yaptırılan kişi aklına ve nefsine hakim olamaz derhal aşık olur.

Kocayı Geri Getirmek İçin Aşk Büyüsü

Evden giden kocanız, eşinizi kendinize geri döndürmek ve kendinize sırıksıklam aşık etmek için. Kırık tuğladan bir tane alınız o tuğlanın tam ortasına vefkin ve mezucat ve matbulun ismini ve annesinin ismini yazarsın. Tuğlanın dört köşesine vefkten uzak yerine dört melaikeyi kiramın isimlerini yazarsın ve günün meleklerinin isimlerini de yazarsın ve iki meleğin isminide yazarsın. Saf tarafına aşık etme büyüsü nün özel harfini sol tarafına ise aşık olmasını istediğin kişinin ismini yazarsın. Arkasına bir kuş resmine çizersin o kuş resminin arkasınada ya Beduh ismi şerifini yazarsın. Her kanadına Ya Beduh yazılmalıdır ve kuşun karnına aşık etmek istediğiniz kişinin veya dönmesini istediğiniz eşinizin ismini ve beş ayeti 45 defa okursun. Fotoğraf çizdiğiniz o kuşun başının üstünede o günün özel görevlilerinin isimlerini ve harflerini yazarsın. Yakılması gereken buhuru ud ve zahferandır.

Sonrada o tuğlayı ez ve aşık etmek ve ya geri döndürmek istediğinin kişinin suyuna veya yemeğine  kat. Bunu 3 4 kez tekrarla ve asla şüphe etme.

Sevgi ve Muhabbet için Aşk Büyüsü

Dilediğin kişinin suretini, şeklini bir beze çizersin aşk büyüsü yapmak istediğin talibin ve matlubun ismini ve annesinin isminide yazarsın. Matlubun ismi ve annesinin iasmi şeklin yüzüne yazılacaktır. Hatemin tüm esmalarıyla rakamlarıyla yazıp eve gidip o çizdiğin sureti duvarı asarsın ve bir bıçak alıp esmaları yazarsın. Bıçağı o yazılara batırırsın taki duvar değişinceye kadar. Falan adamın oğlu falan falan kadının oğluna bağladım. O günün görevli meleklerini ve harflerini yazarsın. Buhuruda yakıp beş ayeti kerimeleri okursun. Kişi tez zamanda sana aşık olup bağlanacaktır. Aşkından deli divane olacaktır.

Aşık Etmek İçin Özel Aşk Büyüsü

Vücuduna değmiş, giyilmiş ve ter olmuş elbiseden bir parça alırsın. Aşık olmasını istediğin kişiyi yazarsın ve aşk için tılsımı yazarsın. Sonrada o aşk tılsımını ateşte yakarsın. Özel ayetleri 45 defa okursun ve üzerinede 8642 defa Ya Beduh okursun. Kişi sizi görmeden yapamaz size aşık olur ve ebediyen sizden kesinlikle ayrılamaz. Bu özel aşk büyüsünü yaptırmak için iletişime geçiniz.

Kendine Döndürmek İçin Aşk Büyüsü

Bir kimseyi kendine döndürmek onu kendine esir etmek istersen Müştekiden bir miskal alırsın, onun kadar da beyaz mumdan alırsın. Cuma günü birinci saatinde zühre saati hatemin tamamı müfredatıyla mezucatıyla, ayetiyle, melaikeleriyle çelik iğneyle o mum ve müstakiyi birbirine hamur ederek onun kadar da yeni ölmüş bir adamın kabrinden toprak alır ve yazarsın. Enam suresinin tamamıyla yazarsın. 100 defa duayı okursun.

Aşk Büyüsü Vefki

Vefki tamamıyla yazarsın. Melekleri ve ayetleri yazarsın ve mezucatı yerine tamı tamına yazacaksın. Vefkin ortasına matlubun ismini sana aşık olmasını istediğin kişinin isminide kalp içinde yazarsın. Zaferan ve misk amber mürekkebi kullanılması çok önemlidir. Bu aşk büyüsü vefkinin buhuru amber ve müstakidir ve aşağıdaki ayetlerin okunması gerekmektedir.

Okunacak aşk vefkinin ayeti budur:

Eikzifihi fi-tabuti fakzifihi fil yemmi felyülkil yemmü bissahil ye huzdü adüvvün li ve adüvvün lehü elkaytü aleyke mehabbeten minni.

Gül suyu ve beyaz zambak suyuyla silersin yüzüne gözüne o suyu sürersin diğer kalan suyu içirirsin. Büyük sevgi ve aşk meydana gelecektir.

Sevgi Muhabbet ve Aşk Büyüsü

Aşk büyüsü hatemi melaikeyi kiram ve ayetleri yazmayacaksın, yani üce üç yazacaksın. Arandaki sevgi muhabbet ve bağın artması için Mezucatı müfredatın hanelerine yazacaksın. Talibin ismini mezucat hanelerine ve matlubun ismini ile birlikte yazacaksın. Sonra talip sağ ayağını ve sağ elini temiz bir kalpta yıkacak ve bu hatemide o suda yıkayıp matluba içirerek onun sevgisinden kendini alıkoyamazsın.