Sübhaneke Duası

—::: OKUNUŞU :::—
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.
—::: ANLAMI :::—
Allah ’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
* Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki “Ve celle senâük” cümlesi ile beraber okunur
—::: DÛAYI DİNLE :::—

Dinle 
anlamı, subhaneke, sübhaneke duası

Ettehiyyatü Duası

—::: OKUNUŞU :::—
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
—::: ANLAMI :::—
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah ’a dır. Ey Peygamber! Allah ’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah ’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah ’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O ’nun kulu ve Peygamberidir.
—::: DÛAYI DİNLE :::—

Dinle 
ettehiyyatü duası, sesli dinle

Allahümme Salli Duası

—::: OKUNUŞU :::—
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
—::: ANLAMI :::—
Allah ’ım! Muhammed ’e ve Muhammed ’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim ’e ve İbrahim ’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
—::: DÛAYI DİNLE :::—

Dinle 
allahümme salii duası ve anlamı, sesli dinle

Allahümme Barik Duası

—::: OKUNUŞU :::—
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
—::: ANLAMI :::—
Allah ’ım! Muhammed ’e ve Muhammed ’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim ’e ve İbrahim ’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
—::: DÛAYI DİNLE :::—

Dinle 
allahümme barik duası, allahümme salli ve barik anlamı, sesli dinle

Rabbena Atina Duası

—::: OKUNUŞU :::—
Rabbenâ âtina fid ’dünyâ haseneten ve fil ’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü ’minîne yevme yekumü ’l hisâb.
—::: ANLAMI :::—
Allah ’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü ’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.
—::: DÛAYI DİNLE :::—

Dinle 
Rabbena atina duası ve anlamı, sesli rabbena atina dinle

Kunut Duaları

—::: OKUNUŞU :::—
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü ’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na ’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes ’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
—::: ANLAMI :::—
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.
—::: DÛAYI DİNLE :::—

Dinle 

Dinle 
kunut duaları 1, kunut duaları 2, kunut duası anlamı nedir

Amentü Duası

Amentü Duası

Açıklama:

Türkçe ’de “inandım” demektir. Ä°man esaslarını ifade için kullanılır.

Arapça Orjinal Yazılışı

آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهُ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقّ ٌ اَشْهَدُ اَنْ لآ اِلَهَ اِلاَ للهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

Okunuşu:

Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve ’l yevmi ’l-âhıri ve bi ’l-kaderi hayrihî ve şerrihi mine ’llâhi teâlâ ve ’l-ba ’sü ba ’de ’l mevti hakk Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Anlamı:

Ben Allahü Teâlâ ’ya, meleklerine, kaitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teâlâ ’nın yaratmasıyla olduğuna ianandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki, Allâhü Tealâ ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve peygamberidir.

—::: DÛAYI DÄ°NLE :::—

Dinle 
amentü dinle, amentü duası ve anlamı

Namaz

Akıl ve baliğ olan yani erginlik çağına gelen her müslümanın hergün beş vakit namazkılması farzdır. Bir namazın vakti gelince, bu namazı kılmaya başladığı vakit, kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda, yanî vaktin çıkmasına, abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca, kılması farz olur.

Özrü yok iken kılmadan vakit çıkarsa, büyük günâh olur. Özrü olanın da, olmıyanın da, kazâ etmeleri farz olur. Yeni müslüman olana önce namazın şartlarını öğrenmek farz olur. Öğrendikten sonra, kılması da farz olur.

Beş vakit namaz, kırk rek ’at eder. Bunlardan onyedi rek ’ati farzdır. Üç rek ’ati vâciptir. Yirmi rek ’ati sünnettir. Şöyle ki:

Sabah namazı Dört rek ’attir. Önce, iki rek ’at sünneti, sonra iki rek ’at de farzı kılınır. Bu sünnet, çok kuvvetlidir. Vâcip diyenler de vardır.

Öğle namazı On rek ’attir. Önce, dört rek ’at ilk sünneti, sonra dört rek ’at farzı, farzdan sonra da iki rek ’at son sünneti kılınır.

İkindi namazı Sekiz rek ’attir. Önce, dört rek ’at sünneti, sonra dört rek ’at farzı kılınır.

Akşam namazı Beş rek ’attir. Önce üç rek ’at farzı, sonra iki rek ’at sünneti kılınır.

Yatsı namazı Onüç rek ’attir. Önce, dört rek ’at sünnet, sonra dört rek ’at farz, sonra iki rek ’at son sünnet, bundan sonra üç rek ’at, Vitir namazı kılınır.

İkindi ve yatsının ilk sünnetleri, “Gayr-i müekkede”dir. Bunların ikinci rek ’atlerinde otururken, Ettehiyyâtü… den sonra, Allahümme salli alâ… sonra… Bârik alâ… sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rek ’atte, önce Besmele çekmeden, Sübhâneke… okunur, hâlbuki, öğle namazının ilk sünneti “Müekked”dir. Yanî, kuvvetle emrolunmuştur. Sevâbı daha çoktur. Bunda, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız Ettehiyyâtü okunup, sonra üçüncü rek ’at için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce Besmele çekip, doğruca Fâtiha okunur.

Birinci rek ’at, namaza durunca, diğer rek ’atler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rek ’at ise, selâm verinciye kadar devam eder. İki rek ’atten az namaz olmaz. Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz, çift rek ’atlidir. İkinci secdeden sonra, çift rek ’atlerde oturulur.

Herbir rek ’atte namazın farzları, vâcipleri, sünne tleri, müfsidleri ve mekrûhları vardır.

namaz, namaz kılınışı, nasıl namaz kılınır